Opis filmu
W piątek, 3 października 2008 samorządy zawodowe i gospodarcze, które w lutym br. utworzyły ,,Forum Budownictwa Śląskiego”, po raz pierwszy wspólnie zorganizowały obchody Śląskiego Dnia Budowlanych 2008. Głównym organizatorem tej uroczystości była ŚląskaOkręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Katowicach, której przewodniczy Pan Stefan Czarniecki. Pozostałych uczestników ,,Forum” reprezentowali: – Tadeusz WNUK – Prezydent Izby Budownictwa z siedzibą w Katowicach – Andrzej KALUS – Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Doradców Rynku Nieruchomości – Andrzej KRÓLICKI – Prezes Zarządu Polskiej Izby Przemysłowo-Handlowej Oddział Katowice – Antoni FALIKOWSKI – Prezes Zarządu Związku Pracodawców Budownictwa w Gliwicach – Grzegorz PASIEKA – Prezes Zarządu Polskiej Izby Ekologii – Arkadiusz BOREK – Prezes Zarządu Instytutu Gospodarki Nieruchomościami. Spotkanie blisko 500 osób reprezentujących cały sektor śląskiego budownictwa nieprzypadkowo odbyło się w Centrum Nauki i Edukacji Muzycznej ,,Symfonia” przy Akademii Muzycznej w Katowicach. Obiekt ten uzyskał dwie najwyższe prestiżowe nagrody Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa oraz Stowarzyszenia Architektów Polskich jako najlepsza ,,Budowa Roku 2007’’. Na uroczystość przybyli Posłowie do Parlamentu Europejskiego – Pani prof. Genowefa Grabowska, która zaszczyciła imprezę spiesząc prosto z Brukseli oraz Pani Małgorzata Handzlik, która wręczała Złote Laury Za zasługi dla gospodarki nieruchomościami. Obecny był Poseł RP – Pan Witold Klepacz członek Komisji Infrastruktury Sejmu. Z kolei Sejmik Województwa Śląskiego reprezentowali Pan Michał Czarski – Wiceprzewodniczący Sejmiku i Marian Jarosz – Radny Sejmiku. Był przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego – Zbigniew Zaborowski – Wicemarszałek Województwa Śląskiego, Grażyna Kamińska – Dyrektor Wydziału Inwestycji. Urząd Wojewody reprezentował Igor Śmietański – Dyrektor Wydziału Infrastruktury. Byli prezydenci i wiceprezydenci miast: Świętochłowic – Eugeniusz Moś, Katowic – Józef Kocurek, Bytomia Marian Maciejczyk, Siemianowic Śląskich – Dariusz Bochenek. Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego – Małgorzata Mazur, Państwowa Inspekcja Pracy – Andrzej Herko. Był Sekretarz Generalny PIIB – Janusz Rymsza z żoną, Wiktor Piwkowski – Przewodniczący Zarządu Głównego PZITB. Byli przedstawiciele organizacji naukowo-technicznych, delegaci na Zjazd Izby Inżynierów Budownictwa, Prezesi najlepszych firm budowlanych na Śląsku, ludzie nauki, sztuki i mediów. Ponad 100- osobową delegację stanowili członkowie Izby Budownictwa z siedzibą w Katowicach. Przewodniczący ŚlOIIB – Stefan Czarniecki, w swoim wystąpieniu przypomniał historię Izby oraz jej trudne początki, podkreślił wkład ludzi, którzy ją tworzyli, naświetlił sześcioletnie działania Izby na rzecz swoich członków, a także nawiązał do aktualnej sytuacji samorządu zawodowego w kraju oraz jego planów na przyszłość. ... ,,Jeśli chodzi o przyszłość to najważniejszym zadaniem Izby jest przede wszystkim podnoszenie kwalifikacji zawodowych członków oraz odbudowanie, a raczej przywrócenie właściwej rangi inżynierowi budownictwa, jako zawodowi zaufania publicznego. W interesie demokratycznego państwa prawa niezbędny jest rozwój szeroko rozumianej samorządności, w tym również inżynierskiej, a tym samym poprawne funkcjonowanie samorządów zawodowych, jako istotnego elementu społeczeństwa obywatelskiego. Samorząd zawodowy inżynierów budownictwa od 5 lat bierze udział w tworzeniu takiego państwa realizując zasadę samorządności obywateli, w której władza publiczna jest wykonywana przez obywateli i dla obywateli” – w swoim przemówieniu podkreślił Stefan Czarniecki. Przemówienie Tadeusza Wnuka – Przewodniczącego Forum Budownictwa Śląskiego, a jednocześnie Prezydenta Izby Budownictwa z siedzibą w Katowicach, dotyczące sytuacji całej branży budowlanej w Polsce, jej problemów oraz sposobów ich rozwiàzania, zostało przyjęte z zainteresowaniem i zrozumieniem. Przypomniał m.in. że: „pierwszą inicjatywą było zorganizowanie dla jego uczestników wyjazdu szkoleniowego do Brukseli. Kolejną było wystąpienie do Ministra Infrastruktury z postulatem przywrócenia nadawania uprawnień budowlanych dla absolwentów techników budowlanych.  
Śląski Dzień Budowlanych, pzitb, śląska izba budownictwa, vcanal,
Śląski Dzień Budowlanych
Tagi: Śląski Dzień Budowlanych,pzitb... zobacz wszystkie tagi
Opis: W piątek, 3 października 2008 samorządy zawodowe i gospodarcze, które w lutym br. utworzyły ,,Forum Budownictwa Śląskiego”, po raz pierwszy wspólnie zorganizowały obchody Śląskiego Dnia Budowlanych 2008. Głównym organizatorem tej uroczystości była ŚląskaOkręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Katowicach, której przewodniczy P... zobacz cały opis
Data i godzina dodania: 2009-10-23 13:18:14
Liczba wyświetleń: 25429
velux2010-01-17
Rewelacyjny
Aby dodać komentarz musisz zalogować się na stronie. Jeżeli jeszcze nie posiadasz konta to zapraszamy do rejestracji.
Ogolnopolski Kongres Pożarnictwa Ogolnopolski Kongres Pożarnictwa
Ogolnopols...
26.07.2012 Warszawa. Kolejny wielki sukces IX edycji KONGRES...
KONFERENCJA SVT POLSKA KONFERENCJA SVT POLSKA
KONFERENCJ...
Konferencja firmy SVT zrealizowana podczas Kongresu Przeciwp...
Targbud 2010 - Katowice Targbud 2010 - Katowice
Targbud 20...
W niedzielę, 25 kwietnia 2010 roku, zakończyły się jubileusz...
Wszystkie firmy zainteresowane produkcją profesjonalnego filmu reklamowego zapraszamy do kontaktu. Gwarantujemy owocną współpracę !
Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © 2009 VCANAL.TV